plan lector_edited.jpg

Projecte

Lector

borrar.png

Sabies que Progrentis compta amb un projecte lector propi en català?

 

El projecte lector de Progrentis cerca fomentar, complementar i motivar la lectura entre els alumnes, treballant a més sobre les habilitats metalingüístiques, el procés lector i la comprensió.

Descobriu els objectius que persegueix el projecte lector.

Afavorir el desenvolupament de la competència lectora en català.

Potenciar l'hàbit lector i millorar la competència lectora des d'un vessant motivador i fomentant el gust i el plaer per la lectura.

Orientar els centres educatius perquè ajudin els alumnes a millorar el desenvolupament de les competències, habilitats i estratègies que els permetin convertir-se en lectors/es competents.

Contribuir a la sistematització i coherència de les pràctiques professionals que, en relació amb la lectura, es desenvolupen als centres educatius i afavoreixen la seva integració al procés d'ensenyament-aprenentatge de les diferents àrees i matèries del currículum.

 

Desenvolupar i afavorir la maduresa cognitiva, així com el pensament crític i creatiu.

Vols saber-ne més?